MEVSİM YAPI DENETİM


 • Yapı Denetim

  Yapı Denetim, adından da anlaşılacağı gibi yapıyı (yapılaşmayı) denetleyen bir sistemdir. Yapı Denetim Sistemi, Can ve Mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartları içeren, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyen bir sistemdir. Yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra ülkemizde...

 • Kentsel Dönüşüm

  Kentsel Dönüşüm, tehlike arz eden, eskimiş, köhnemiş, ekonomik ömrünü tamamlamış, afet riski altındaki yapıları yenilemeyi, kentsel çöküntü alanlarını yeniden canlandırmayı, yaşam kalitesini arttırmayı, çevresel kaliteyi arttırmayı, ekonomik yönden gelişmeyi, yeni iş kaynakları ve istihdam olanakları yaratmayı...

 • Kat İrtifakı

  Kat İrtifakı, Herhangi bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları...

 • İskan Alımı

  İskan, ruhsatlı binalar için, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin imar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belgeye verilen addır. İskan raporunu almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvurması gerekmektedir. Yapı kullanma izni...

 • Enerji Kimlik Belgesi

  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve...

 • Bizi arayın

  Merak ettiklerinizi sormak ve fiyatlandırma bilgisi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir Yapı'nın Sağlamlığını Neye Bağlıdır?


 • Arazi
  25%
 • İnşaat
  30%
 • Yapı Denetim
  45%

Bizi ofisimizde ziyaret edebilir, fikir ve fiyat danışabilirsiniz..